Thuốc diệt mối - Diệt mối 24h l Diệt mối Hà Nội

LENFOS 50 EC - Diệt mối công trình

Nhà sản xuất: Anh Quốc

SĐK: 1239

Dạng thuốc: EC

Thành phần: Chlorpyrifos Ethyl ......................... 500 g/lít
* Công trình trước khi xây dựng

Tưới ướt đều với liều lượng 5 lít dung dịch thuốc cho mỗi mét vuông khu vực đổ móng, mặt nền trước khi đổ hoặc lót sàn.

* Nhà cửa, đê điều, công trình có sẵn:

Khoan lỗ cách nhau khoảng 50 c, và bơm khoảng 3 lít dung dịch thuốc cho một lỗ khoan và vùng bị hại hay có nguy cơ bị mối tấn công.